Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_user_content' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Stichting Het Huisgezin heeft een nieuwe locatie gevonden en gekregen in De Tike. De totale investering van € 725.000,00 aan leningen, toezeggingen en giften is op een wonderlijke manier binnengekomen. Wat een wonder van God! Iedereen ontzettend bedankt!
Op 30 september heeft de overdracht plaatsgevonden bij de notaris en heeft de stichting de sleutel ontvangen. Naast de opvang van pleegkinderen, 24 uur per dag, willen Pieter en Annemarie Smaling nu ook tienermoeders gaan opvangen. Voor deze tienermoeders zijn straks 5 kamers beschikbaar.
Het Huisgezin werkt samen met professionele hulpverleners, zoals Jeugdhulp en Fier Fryslân in Leeuwarden, zodat ook kinderen met een ‘rugzakje’ in het gezin kunnen worden opgevangen.

woonboerderij_de_tike

Actueel
We zijn nu bezig om 8 slaapkamers en sanitair te maken op de bovenverdieping. Ook wordt er geverfd en schoongemaakt. Dankt en bidt u mee voor het vervolg? We houden u natuurlijk op de hoogte …
Pieter en Annemarie

God voorziet!!

We zijn op 1 maart begonnen met het bekendmaken van ons nieuwe project. Vandaag, 9 juni 2016, kregen we het bericht dat de totale investering van €725.000 aan leningen, toezeggingen en giften binnen is. Wat een wonder van God! Iedereen ontzettend bedankt!! Wat geweldig hoe heel veel mensen hun steentje bijgedragen hebben… (gebed, giften, leningen, delen op facebook, mond op mond, presentatie mogen geven en ga zo maar door…)

Hoe nu verder?

Op 30 september heeft de overdracht plaatsgevonden bij de notaris en hebben we de sleutel ontvangen. We gaan 8 slaapkamers en sanitair maken op de bovenverdieping. Ook zal er geverfd en schoongemaakt moeten worden. Dankt en bidt u mee voor het vervolg? We houden u natuurlijk op de hoogte…

Pieter en Annemarie

woonboerderij_de_tike

 

U kunt er voor kiezen om een lening te verstrekken aan Stichting Het Huisgezin. Op dit moment is de rente op een spaarrekening minder dan 1% ! Dat is historisch laag. Wanneer u een lening verstrekt aan Stichting Het Huisgezin, ligt uw netto rendement hoger! (circa 1,6%)

 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan kontakt met ons op via financien@hethuisgezin.nl

 

steun ons

Wilt u het werk van Pieter en Annemarie steunen? Elke euro komt ten goede aan de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In verband met het financieren van de droom van Pieter en Annemarie zijn met name periodieke donaties zeer welkom. Immers daarmee kunnen de lasten van de noodzakelijke hypotheek worden betaald.

 

U kunt rechtstreeks een bijdrage overmaken aan Stichting Het Huisgezin via:

IBAN NL54 INGB 0005 3340 48
t.n.v Stichting Het Huisgezin

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Stichting Het Huisgezin via secretariaat@hethuisgezin.nl. Wie een kijkje wil nemen bij Pieter en Annemarie Smaling is van harte welkom! Laat dit even weten via: smaling@hethuisgezin.nl.

Pieter en Annemarie Smaling hebben een droom! En die kan werkelijkheid worden… Ze hopen te kunnen verhuizen naar een nieuwe woning – een woonboerderij in De Tike – om daar op hun werk uit te breiden. Graag willen zij meer kunnen doen voor kinderen die extra zorg nodig hebben en om verder te groeien: ze willen voor méér kinderen een veilige haven kunnen zijn. Dat is allemaal mogelijk in de nieuwe woning – en daarvoor hebben zij uw steun nodig!

Het nieuwe huis biedt geweldige mogelijkheden voor Het Huisgezin. Het staat niet ver van de huidige woning in Opeinde. De kinderen blijven dus op dezelfde school, ze blijven in dezelfde buurt, gaan naar dezelfde sportvereniging. Een groot voordeel voor kinderen-met-rugzakje! Het nieuwe huis biedt ook de mogelijkheid om zorg te kunnen verlenen aan tienermoeders. Pieter en Annemarie koesteren al heel lang de wens om voor deze kwetsbare groep iets te kunnen betekenen. Op termijn kunnen op het terrein eenvoudige chaletjes worden geplaatst waar tienermoeders tijdelijk kunnen wonen.

De nieuwe woning voor Het Huisgezin is er nog niet. Pieter en Annemarie hebben er geweldig veel zin in en ze ervaren de leiding van God bij de nieuwe plannen. Maar voordat de stichting de woning kan aankopen, hebben we donateurs nodig – veel donateurs. Het gaat enerzijds om mensen, bedrijven of fondsen die een grote financiële bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld als lening – anderzijds om particulieren die uit liefde en betrokkenheid een gift willen overmaken. Alle bijdragen helpen mee!