Donateurs gezocht!

Stichting Het Huisgezin ondersteunen

Wilt u het werk van Pieter en Annemarie steunen? Elke euro komt ten goede aan de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

U kunt rechtstreeks een bijdrage overmaken aan Stichting Het Huisgezin via:
IBAN NL54 INGB 0005 3340 48
t.n.v Stichting Het Huisgezin

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Stichting Het Huisgezin via secretariaat@hethuisgezin.nl. Wie een kijkje wil nemen bij Pieter en Annemarie Smaling is van harte welkom! Laat dit even weten via: smaling@hethuisgezin.nl.

Investeren in Stichting Het Huisgezin

U kunt er voor kiezen om een lening te verstrekken aan Stichting Het Huisgezin. Op dit moment is de rente op een spaarrekening minder dan 1% ! Dat is historisch laag. Wanneer u een lening verstrekt aan Stichting Het Huisgezin, ligt uw netto rendement hoger! (circa 1,6%)

Wilt u hier meer over weten? Neem dan kontakt met ons op via financien@hethuisgezin.nl

Donateurs gezocht!

anbi-logo

Stichting Het Huisgezin heeft geen winstoogmerk. Maar het werk van Pieter en Annemarie vraagt wel om een stevige, financiële ondergrond. Zoals gezegd, zonder eigen inkomen zijn zij aangewezen op de financiële middelen die de overheid beschikbaar stelt. Die zijn echter zeer beperkt en bieden onvoldoende armslag voor Pieter en Annemarie om het werk als gast- en opvanggezin te doen, met de idealen die zij hebben. Ze hopen dat ook u zich geroepen voelt om financieel bij te dragen aan hun werk met kwetsbare kinderen.

Stichting Het Huisgezin heeft een ANBI-status: giften die bestemd zijn voor dit werk zijn aftrekbaar bij de fiscus.

Sponsors

De volgende bedrijven ondersteunen onze doelstellingen en sponsoren ons:

Wilt u als bedrijf ook sponsor worden? Stuur dan een e-mail naar: info@hethuisgezin.nl. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.