Opvang in gezin

Opvang in gezin/visie

Het is niet voor niets dat Pieter en Annemarie als gezin een opvangplek willen zijn. Niet slechts een paar dagdelen per week, maar vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week! Ze zijn ervan overtuigd dat er geen betere plek is dan het gezin om als basis te dienen voor opgroeiende kinderen.

Juist ook voor kinderen die kwetsbaar zijn, gedragsproblemen hebben of uit een problematische gezinssituatie afkomstig zijn. In hun gezin willen Pieter en Annemarie harmonie, stabiliteit en perspectief bieden aan kinderen die zij opvangen. Stabiliteit betekent ook de aanwezigheid van beide ouders: zij zijn er sámen fulltime voor de kinderen. Dit betekent ook dat de financiële kant van hun werk altijd zorgelijk is: zonder eigen vast inkomen.

Zorg op maat binnen het gezin
Pieter en Annemarie Smaling