Professioneel

Professioneel

 Voor diverse zorgaspecten maken Pieter en Annemarie dankbaar gebruik van het aanbod van externe zorginstanties. Bijvoorbeeld van Fier! (hulp bij geweld) en Accare (kinder- en jeugdpsychiatrie). Rond de opvang van kinderen is er altijd een vorm van samenwerking met hulpverlenende instanties, zoals Jeugdzorg Friesland. Pieter en Annemarie doen hun werk binnen de kaders van de wettelijke, fiscale en juridische mogelijkheden van Jeugdzorg en Jeugdopvang. De doelgroep waarop zij zich met hun gezin richten, betreft kinderen vanaf de basisschoolleeftijd tot jongvolwassenen. Ook kinderen die een ‘zwaar’ rugzakje hebben, waarmee instanties zogezegd ‘met de handen in het haar zitten’, zijn bij hen welkom.