Stichting

Stichting Het Huisgezin

Sinds 2011 is het werk van Pieter en Annemarie als opvanggezin ondergebracht in een stichting, die de naam Het Huisgezin draagt. Het bestuur van de stichting ondersteunt hun werk en hoopt dat in de toekomst nieuwe gezinnen die 24/7-opvang willen bieden, zich zullen aanmelden. Ook zij zijn welkom onder de ‘paraplu’ van stichting Het Huisgezin. Onderling kunnen opvanggezinnen elkaar tot steun zijn. Om het werk van stichting Het Huisgezin bekendheid te geven, wordt tweemaal per jaar een nieuwsbrief uitgegeven, die in druk wordt verspreid maar ook via www.hethuisgezin.nl te downloaden is.

Stichting Het Huisgezin heeft de volgende missie en visie:

Missie

Het ondersteunen van huisgezin Smaling, waarin minder weerbare kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen, worden opgevangen met het doel ze liefde, geborgenheid en stabiliteit te geven vanuit een christelijke levensvisie.In de toekomst kan de stichting ook vergelijkbare huisgezinnen gaan ondersteunen.

Visie

De ondersteuning van huisgezin Smaling zal zich in eerste instantie richten op de volgende gebieden:

1.  voldoende fysieke leefruimte voor het gezin.
2.  voldoende personele ondersteuning.
3.  voldoende financiële middelen om als huisgezin goed te kunnen functioneren.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Anneke Moddejonge, voorzitter
Maria v.d. Galiën, secretaris
Nanne Boersma, penningmeester

Algemeen bestuurslid:
Edwin van Ens

De bestuursleden werken belangeloos voor stichting Het Huisgezin, zij ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Beleidsplan 2014

Beleidsplan-2016 2018

Download ons Beleidsplan 20016 - 2018
aantal keren gedownload: 767

U hebt een PDF reader nodig om het bovengenoemde document (PDF) te lezen. Geen PDF reader? Kijk eens op de website van Sumatra PDF (lichte/snelle PDF reader voor Windows) of op de website van Adobe Reader.